Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Vaksinedoseregimer

Alle vaksiner kan gis samtidig, forutsatt forskjellig injeksjonssted.

Mellom to levende virusvaksiner bør det gå minst 4 uker. Ikke-levende vaksiner kan i prinsippet settes uten hensyn til hverandre.

Mellom BCG og andre levende vaksiner bør det gå minst 6 uker. Det bør helst ikke settes Mantoux før 6 uker etter meslingvaksine (MMR).

Difteri, Tetanus, Kikhoste:

Boostrix Polio, Boostrix, DiTeBooster, Tetravac, Tetavax, Infanrix, Infanrix-polio + hib

Kilde: Folkehelseinstituttet
Inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, man er beskyttet til og med 25-års alder.Booster hvert 10. år
Grunnvaksinering voksne: 3 doser, 0, 2 og 12 mnd. Alle født før 1952 som ikke har avtjent verneplikt må grunnvaksineres.
Ikke-vestlige innvandrere med ukjent vaksinestatus: om de er født etter 1952 er det sannsynlig at de har fått barnevaksinene, men vi kan ikke vite det. Vi gir derfor Boostrix polio, men skriver ikke 10 års varighet. Om de kommer tilbake gjør vi det samme igjen. Etter 3. gang kan vi skrive 10 år (dette er vår interne rutine, et kompromiss).
Gamle mennesker som sier at de skal reise kun én gang gir vi gjerne grunnvaksinedose (for eksempel Infanrix-polio + HiB). Det kan evt gjentas om de likevel reiser igjen.
Det settes forskjellige varianter av stivkrampevaksiner etter skade, avhengig av hvor man er blitt behandlet. Vi kan ikke regne med at man har fått DT.
Vi bør vente 5 år fra siste difteribooster til neste pga. risiko for bivirkninger.
Svenskene får siste dose ved 10 års alder, danskene som 5-åringer. Se også hvilke vaksiner nordmenn får i det militære.
Gravide skal inntil videre ikke ha DTP, men vi skal tilby dem å få vaksinen kort etter fødselen. Vi gir bare ren polio før reisen.
Kan gis fra 8 uker.

Polio:
Polio imovax, (Polio Sabin, oral levende vaksine, brukes ikke her).
Grunnvaksinering: 3 doser 0, 1 og 12 mnd for personer født før 1943.
Booster hvert 10. år.
Inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, beskyttet til 24-års alder. Settes helst sammen med difteri-tetanus-kikhoste.
Svenskene får siste dose ved 10 års alder
Kan gis fra 8 uker.

Hepatitt A:
Havrix, Epaxal, Vaqta
Eggeallergikere får Havrix, den er ikke dyrket på egg.
2 doser. 1 dose gir full beskyttelse i 1 år. 2. dose hep A gis etter 6 mnd og gir livsvarig beskyttelse. Maksimumsintervall: sannsynligvis ikke.
Blodprøve for å sjekke naturlig immunitet kan tas av ikke-vestlige innvandrere, men det enkleste er å bare starte vaksinering. Det gjelder Østeuropeere, latinamerikanere, folk fra Midtøsten og Nordafrika og folk fra Fjerne Østen. Pakistanere og svarte afrikanere som er kommet til Norge som voksne trenger vi ikke å teste for hepatitt A, de kan regnes som naturlig immune.
Kan gis fra 1 år.

Hepatitt B:
Engerix B
Grunnvaksinering 3 doser: 0, 1 og 6 mnd. Et todoseregime for ungdom mellom 11-15 år er nylig godkjent. Det består av voksendose to ganger med minst 6 måneders intervall. Personer med normalt immunforsvar trenger vanligvis ikke flere boosterdoser. Antistoffmåling anbefales for personer som trenger å vite at de har respondert på vaksinen. Dette gjelder særlig:
-Nærkontakter til kroniske smittebærere
-Personer som har risiko for smitteeksponering i sitt yrke
-Personer med forventet lav respons på vaksinen
For risikogrupper: blodprøve begrenses til tidsrommet 1-3 mnd etter 3. dose for å kunne si noe om effekt og varighet av vaksinasjonen. Beskyttende nivå av anti-HBs >10 IU/l og anti-HBs > 100 IU/l gir livsvarig beskyttelse.
Hurtigregime: dag 0,7 og 21-28 og booster etter 6-12 mnd. Det såkalte “svenskeregime”: 0,14 dager og 6-12 mnd er ikke et godkjent regime, så vi må regne en dose som er gitt dag 14 som ikke mer tellende enn om den er gitt dag 7, selv om den kanskje i realiteten har mer effekt enn om den er gitt dag 7.
Kan gis fra 0 år.

Hepatitt A og B:
Twinrix
Hep A+B. Doseres som hep B. Inneholder lik mengde hep B som ren hep B, og halv mengde hep A. Nyttig å vite hvis noen har fått blandede regimer! Alle doser teller uansett intervall.
Kan gis fra 1 år.

Kolera og turistdiare: Dukoral
Grunnvaksinering: To doser med 1-6 ukers mellomrom minst 1 uke før avreise gir beskyttelse mot kolera i 2 år og turistdiare i 3 mnd. Virkningen mot diare avtar gradvis.
Booster: 1 dose hvis det er mindre enn 2 år siden siste dose
Barn 2-6 år: 3 doser med min. 1 ukes intervall gir beskyttelse mot kolera i 6 mnd. Halvparten av vann/pulverblandingen, men hele vaksinedosen.
Kan gis fra 2 år.

Tyfoidfeber:
Typherix, Typhim Vi, inaktiverte (Vivotif, levende, oral)
1 dose gir ca. 70 % beskyttelse i 3 år. Redusert effekt ved gjentatte vaksinasjoner. Det kan da vurderes å gi Vivotif.
Kan gis fra 2 års alder.

Meningokokk ACWY:
Menveo og Nimenrix konjugatvaksiner
Vi vet ikke hvor lenge de beskytter, muligens livsvarig, men i hvert fall 5 år. Menveo er registrert fra 2 år, Nimenrix fra 1 års alder, men Danmark og Storbritannia anbefaler fra 2 mnd. alder, så det gjør vi også hvis det er stor risiko for sykdommen (I praksis vil det si reiser til Meningokokkbeltet.). Om vaksinen påbegynnes før 1 års alder bør det gis en ny dose etter fylte 1 år, minst fire uker etter den første dosen.

Kan gis fra 2mnd alder, "off lable". Meningokokk C:
Neisvac C konjugatvaksine
En dose gis til studenter i Vest-Europa, Australia og USA. Muligens livsvarig beskyttelse. I og med at Meningokokk Y nå er økende, i USA og Norge er den vanligere enn meningokokk C, vil det nå være rasjonelt å gi Menveo eller Nimenrix i stedet.
Kan gis fra gis fra 2 mnd.

Gulfeber:
Stamaril
1 dose gir 10 års beskyttelse. Gis ikke til gravide, de som ammer barn under 6 mnd., immunsupprimerte, eggallergikere eller barn under 9 mnd, disse får da fritagelsesattest.
Eldre over 60 som ikke har fått vaksinen tidligere får fritagelsesattest om risiko for sykdommen er lav. Obs. grensepasseringer. Sjekk WHO for hvilke land som krever fra 1 år/ 9 mnd.
Kan gis fra 1 år.

Japansk Encefalitt:
Ixiaro, (Jevax og Green Cross er avregistrerte)
2 doser dag 0 og 28 gir beskyttelse i 1 år. (intervallet kan kortes ned, men min 14 dager).
Kan brukes som booster til dem som er grunnvaksinert med de gamle vaksinene.
Vi vet ikke hvor lenge man er beskyttet etter 3. dose, men antar inntil videre at den minst gir like langvarg effekt som den gamle vaksinen (3 år).
Gis nødig til gravide.
Kan gis fra 2 mnd alder, halv dose fra 2 mnd til 3års alder.

TBE, Skogflåttencefalitt:
Ticovac og Encepur
Vaksinene kan brukes om hverandre. 3 doser, 0, 1-3 og 5-12 mnd. (etter 2. dose). Hvis det går mer enn 12 mnd mellom første og andre dose, må man starte på nytt, ellers er det ingen maksimumsgrenser, men det beste er å følge anbefalt doseregime.
Gir beskyttelse i 3 år, så 5 år hvis personen er under 60 år, over 60 hvert 3. år.
Barnedose 1-15 år. (Encepur 1-12)
Kan gis fra 1 år.

Rabies:
Rabies Imovax, Rabipur, Verorab.
Vaksinene kan brukes om hverandre.
Grunnvaksinering 3 doser, dag 0, 7, 28 gir delvis beskyttelse i flere årtier. Likevel må den alltid følges opp med tilleggsdoser etter smitteeksponering (dag 0 og 3).

Postex: 5 doser, dag 0, 3, 7, 14 og 28 samt immunoglobulin hvis de ikke har fått vaksine før.
Alternativt regime: 2 doser i (1 i hver arm) dag 0, og 1 dose dag 7 og 14. Vi ser av og til noen som har begynt dette regimet i utlandet.
Det skal alltid konfereres med Folkehelseinstituttet ved mulig rabiesinfoserte bitt. Man får da immunoglobuliner og vaksiner på blå resept.
På tidligere fullvaksinerte gis det bare to doser rabiesvaksine (dag 0 og 3), men ikke immunglobulin.

Etter grunnvaksinering med tre doser rabiesvaksine anbefales ikke lenger boosterdoser for personer som reiser til eller bor i rabiesendemiske områder.
Boosterdoser anbefales imidlertid for personer som regelmessig håndterer dyr som kan være smittet med rabies. For å unngå uønskede hendelser som resultat av overvaksinering, anbefales i slike tilfeller antistoffundersøkelse 3 år etter basisvaksinasjon og en enkelt boosterdose når antistofftiter nærmer seg 0,5 IU/ml, som er grensen for beskyttende nivå. Blodprøve sendes til Smittskyddsinstitutet. Dette må betales av pasienten (868,- sek), men her er det stort sett snakk om yrkeseksposisjon.
Kan gis fra 0 år.

Tuberkolose:
BCG
Inngår ikke lenger i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Gis på fødeavdelingen til barn av ikke-vestlige innvandrere.
Aktuelt ved utstasjoneringer, se bulle med kart for risiko. Vi tar Mantoux- test fredager med avlesning (og evt. setter vaksinen) mandager.
Kan gis fra 0 år.

Pneumokokk:
Pneumovac, 23-Valent Polysakkaridvaksine: Kan gis fra 2 år.
Prevenar 13-Valent konjugatvaksine. Kan gis fra 2 mnd.

Influensa:
Influvac, Vaxigrip, Fluarix
Dyrket på egg.
Anbefales til risikogrupper (alle >60 år, personer med hjerte- eller lungesykdom, diabetikere) og ellers til alle som vil ha den! 1 dose beskytter for en sesong.
Influensa sør kan brukes for risikogrupper til tropene utenom vår influensasesong.
Kan gis fra 6 mnd.

MMR, meslinger, kusma og røde hunder:
Priorix, MMR-Vaxpro
dyrket på egg.
Gis ved 15 mndr. i barnevaksinasjonsprogrammet. Kan gis fra 9 mnd. ved risiko for sykdommene (kontakt med lokalbefolkningen/barn).
To doser til uvaksinerte. Levende vaksine, bør vente 3 mnd. etter vaksinering med å bli gravid. (1 mnd ifølge CDC). Skal ikke gis til dem om har fått anafylaktisk reaksjon på egg.
Kan gis fra 9 mnd.

Vannkopper
Varilrix
Levende vaksine. Denne vaksinen er dyr, så vi tar antistoff før vi setter den. Voksne: 2 doser med 6 ukers mellomrom, Barn fra 1-12 år: 1 dose. Egen dosering for risikogrupper, men de får den av andre enn oss! (Se felleskatalog).
Kan gis fra 1 år.

HPV, Livmorhalskreft
Gardasil, Cervarix
3 doser, 0, 2 og 6 mnd. Gis til jenter på 7. trinn i barnevaksinasjonsprogrammet.
Kan gis fra 9 år.

Rotarix
Kan gis til barn fra 6-24 ukers alder. To doser, med 4 ukers intervall. Vaksinen har ikke fått noen særlig plass innen reismedisinen, men kan overveies, når folk til tross for våre råd tar med seg så små barn til eksotiske steder.

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold