Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Doxycyclin som malariaprofylakse ved reiser

Dette er et bredspektret antibiotikum som også har effekt mot malaria. Stoffet skal ikke gis til barn, da det kan gi misfarvning av tenner som er under dannelse. Ved langvarig bruk får de fleste kvinner sopp i skjeden. Mange opplever at de blir lettere solbrente når de bruker doxycyclin, på grunn av såkalt fototoksisitet. Den største betenkeligheten med doksycyclin er nok likevel at det påvirker vår bakterieflora slik at det oppstår multiresistente bakterier.

På den annen side er stoffet ufarlig for voksne mennesker, og det er for øyeblikket den sikreste malriaprofylaksen i Indokina. Heldigvis er imidlertid risikoen for malaria forholdsvis liten de fleste steder i Asia, og den viktigste malariaprofylakse vil alltid være å forebygge myggstikk (se under "generelle infeksjonsforebyggende forholdsregler"). De fleste steder i Asia vil det også være mulig å komme til kvalifisert legebehandling om man skulle få malaria. De fleste reisende til Asia vil derfor kunne reise uten malariamedisiner i det hele tatt. Det er kun de som skal overnatte på landsbygden, og spesielt i jungelområder, som må ha malariamedisin.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold