Publikumssider       Priskalkulator for vaksinering       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Priskalkulator       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Vaksine mot denguefeber er nå tilgjengelig i Norge

Denguefeber overføres med mygg som trives i byområder, og gir feber og muskelsmerter. Av og til sees et alvorlig sykdomsbilde med blødningsfeber, sjokk og multiorgansvikt. Spesielt kan det være farlig andre gang man får denguefeber. En studie viste at blant dem som fikk diagnostisert denguefeber fikk 32% utmattelsessymptomer i minst to måneder.

Det ble i 2019 meldt ca 100 tilfeller av denguefeber i Norge. Antall tilfeller er sannsynnligvis underrapportert. De tilfellene vi diagnostiserer i etterkant av en reise, har en tendens til å være de mest alvorlige.

Det er derfor gledelig at det nå finnes en vaksine, Qdenga®, som kan forebygge denguefeber både i den lokale befolkningen og for dem som reiser til dengue-endemiske områder. Den hjelper mot alle de fire dengue-typene. Vaksinen koster 977 kroner, og må gis i to doser, med minst tre måneders mellomrom. Det er ikke noe maksimumsintervall mellom dosene. For de fleste vil det være mest praktisk å ta én dose før den nærmeste reisen, og én dose før neste reise. Etter én dose gir den ca 80% beskyttelse. Vaksinen kan gis fra fire års alder. Det er ingen maksimum aldersgrense. Dette er en levende vaksine, og kan derfor ikke gis til gravide, ammende og immunsvekkede.

Det er viktig å påpeke at Qdenga bare virker mot serotypene dengue 1 og dengue 2, ikke mot 3 og 4. Det vil være viktig å følge med på hvilke serotyper som er aktuelle de forskjellige stedene. For eksempel er nå (mai 2023) dengue 1 og 2 de absolutt mest utbredte serotypene i Thailand.

For hvem anbefales denguevaksine?

- Folk som skal på arbeids- og feriereiser til Sørøst-Asia, særlig Indokina, og Latin-Amerika fra Mexico til og med Peru, Ecuador og Brasil, inkludert Karibien.
- Foreløpig ikke til Afrika og Midtøsten.
- Vaksinering for fremtidige reiser, om man skal starte med behandling som svekker immunforsvaret. Etter at man har startet med slike medisiner er det for sent å ta levende vaksiner.

Folkehelseinstituttet skriver i sine anbefalinger om denguefeber og denguefebervaksine: "FHI vurderer at bruk kan overveies for reisende til områder hvor denguefeber er utbredt. Vaksinen bør især vurderes for personer som tidligere har hatt denguefeber."

Effekten faller noe med årene, behovet for revaksinering er ikke avklart.

Se Gunnar Hasles foredrag om denguefeber og denguefebervaksine på Dagens Medisins vaksinemøte 16. februar 2023

Les om generelle infejsjonsforebyggende forholdsregler, blant annet mot myggbårne infeksjoner, som denguefeber.

Meldte tilfeller av denguefeber per 100000 på tre måneder, oktober-desember 2022. Kilde ECDC


Sist oppdatert: 11. februar 2023.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold